Detaljen att ha koll på när du väljer hjälm

Så bör spännet se ut för ökad säkerhet