Guldskor och schackdate

Så firade norske stjärnan guldet