"En svensk guldpsykos"

Patrik Brenning om Hanna Öbergs guldskräll.