Alla skrattar när Victoria får obekväma frågan

”Ställs verkligen mot väggen här”