Tova Mobergs expojkvän döms till livstids fängelse

Aftonbladet sänder live