Här tröstar Anja besviken Swenn-Larsson

Hade medaljchans inför andra åket