Läraren om hur han försökte rädda eleverna

Skolskjutningen i Florida. Läraren försökte rädda så många liv som möjligt.