Mystisk varelse sköljdes i land

En ögonlös varelse har spolats upp på stranden i Australien. Med oss i studion Jimmy Beris och Tom Arnbom.