Därför ville hon lämna Alcazar

Tess Merkel om det känslomässiga beslutet