Städning kan vara farligt för kvinnors andning

Forskare har studerat effekten av städprodukter på människors lungor i 20 år.