Här utför de uppdraget live

Nassim Al Fakir och Isa Tengblad med nytt initiativ mot barncancer