Risk för fusk vid fillersbehandlingar

Salonger utger sig för att ha legitimerad personal