Så många blir mobbade i Sverige

Statistik om hur vanligt det är med mobbning, enligt Friends.