Mutexpert Natali Phalén: ”Man får inte ta emot otillbörliga förmåner”

Granskning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap