Vårdavdelning stängd efter smitta

Utbrott av multiresistent bakterie