Nutella-kaos ger böter

Franska livsmedelskedjan tvingas böta efter rean