”Det ser ut som att det är en säker död"

Tricksandet håller på att sluta i katastrof