"Det handlar om det mentala"

Charlotte Kalla inför tremilen.