"De som är on fire kör"

Anna Swenn Larsson om Sveriges starka förutsättningar inför morgondagens lagtävling i parallellslalom.