Knepet med bössan som är viktig för jakten

”Annars tvingas du släppa den”