Experternas spikkrig i jakten på miljonerna

”Slår vad mina vitala organ”