Hästen möter en vargflock – då händer det oväntade

En häst möter sex vargar i Italien, men vargarna går inte till attack.