Felix Sandman: "Det är väldigt laddat allting"

Felix Sandman inför deltävling 4