"Det är ett riskmoment vi har faktiskt"

Gruppen Rolandz inför deltävling 4