Göran Persson spår resultatet i 2018 års val

Öppnar upp för en valturné