Det gäller när den nya flygskatten träder i kraft

Den som flyger betalar.