Rökutveckling i butik på Stureplan

Räddningstjänst har skickat in rökdykare