Enormt hjälpbehov i filippinerna

Behovet av hjälp är mycket stort och hjälpinsatser från flera håll i världen är på väg.