Jared Kushner nedgraderas

Trumps svärson undanhålls hemlig information