Så ska du göra om barnet sätter i halsen

Tecknen som visar om du bör agera