Björn Kjellman intervjuas i TV-domarna

Om skådespelarens arbete med Att vara.