Där känner sig varannan ung kvinna otrygg

Sifos senaste undersökning visar var i landet unga kvinnor känner sig mest trygga.