Svenskan upplevde den stora skammen

Vikander avslöjar sanningen om sitt förhållande till karaktären