FRA mörkar utländskt samarbete

'Ibland kan det vara underrättelseinformation som vi utbyter, men det måste tjäna svenska intressen', säger den nye generaldirektören Dag Hartelius.