Madeleine och Chris har fått barn

Flickan vägde 3465 gram och är 50 cm lång