Bråket mellan Trump och Kim Jong-Un

En snabb tillbakablick på bråket mellan de två kärnvapenmakterna.