Det är orsaken till anmälan mot Wallrup

28 sms en augustimorgon en del av orsaken.