MSB vill få tillgång till signalspaning

Vill bättre kunna skydda Sverige mot påverkanskampanjer