Gynning separerar

Carolina Gynning och Alexander Lydecker går skilda vägar.