Margaret: "Det är inte ett problem!"

Har Margaret våndats över kläderna inför finalen?