Huset jämnades med marken

Andreas Pettersson har filmat förödelsen efter tyfonen i Filippinerna