My Högbergs räddning från ätstörningarna

Hunden hjälpte henne att bli frisk från sjukdomen