Tusentals drabbade av storbankens miss

Ett datafel hos Swedbank gör att ränteinbetalningar för 80 000 kunder saknas i deklarationen.