Strid om böneutrop i Växjö

Infekterad debatt rasar - ärendet sänt på remiss