"De religösa friskolorna ska bort"

Socialdemokraterna vill förbjuda religösa friskolor