Douglas Murray talar ut om åldersskillnaden till Penny

"Det är kul med andra infallsvinklar och ett annat sätt att se på livet"