"Det första och det viktigaste"

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, om hot, matchfixning och trakasserier inom idrotten