Här är skolan som har två lärare i varje klass

På Torups skola i Hylte har man sedan ett år tillbaka två eller tre lärare i varje klass. "En lärare håller i lektionen och den andra läraren hjälper de elever som har behov", säger skolans rektor Micael Emihl.