Slutljuget hos läkaren

Nu avslöjas rökning och snusning i blodprovet, med oss - Robin Myte, docent Umeå universitet