Plötsliga faran när du byter blöjor

Så ska du göra för att minska olycksrisken